logo

Нашите данни са:           БАЛТЕКСИМ ЕООД,1528 София, ул. Мюнхен 14„ Бизнес Център Искър-Юг“

Администрация:             тел:. +359 2 8406086,     e-mail : office@baltexim.bg

Търговски Директор:   тел:. +359 878 566090,   e-mail : sergey@baltexim.bg

Мениджър Продажби:  тел:. +359 878 954727,   e-mail: : ivan@baltexim.bg

 

 

contacts

Меню

Категории

Заявка за мотокар под наем

6 + 12 =