logo

История на подемно-транспортното оборудване в склада. Това е процес на разработване на инструменти и средства за производството на машини и механизми, предназначени за повдигане и транспортиране на стоки.  

Повдигащата техника служи за повишаване на ефективността на човешкия труд и елиминира необходимостта от използване на мускулна сила, съответно разширява  възможностите за оптимизиране на работата в склада чрез различни механизми.

Историята на складовото оборудване е част от историята на технологиите като цяло — Наука, показваща развитието на средствата за труд в системата на общественото производство.

Хидравличните технически устройства са известни от древни времена. Например помпите за гасене на пожари са съществували още по времето на Древна Гърция. Тогава голяма роля изиграват произведенията на Архимед, най-големият учен от древността (родом от Сиракуза), който разработва теорията за лостове, винтове и други устройства за повдигане на големи тежести, което допринася за развитието на строителната техника през този период.

По време на производствения период основният двигател в механизмите е водно (хидравлично) колело. Но като цялостна система включваща помпа, хидравличен двигател и устройство за разпределение на течности, хидравличното задвижване започва да се развива през последните 200-250 години.

Едно от първите устройства, които се превърнаха в прототип на хидравличното задвижване, е хидравличната преса.

През 1795 г.Джоузеф Брама получава патент за такова устройство и заедно със своя Хенри модел скоро, през 1797 г., е построена първата хидравлична преса в историята.

В първите хидравлично задвижвани повдигащи устройства, които се появяват в края на 18 век, водата служи като работна течност.

Първият хидравлично задвижван кран е пуснат в експлоатация в Англия през 1846-1847 г., а от втората половина на 20-ти век, хидравличното задвижване намира широко приложение в подемните машини.

С появата на парната машина и бързото развитие на металургията през миналия век се наблюдава активно развитие на подемното оборудване.

В момента товарното оборудване се използва повсеместно във фабрики и складове. Породени от прости трактори, които през годините на своето развитие са претърпели много промени.

През 1906 г. се създава първата платформа с електрическо задвижване за превоз на багаж. Тя се използва в железопътните гари. Въпреки тази дата, началото на историята на стакерите/товарачите все още се счита за 1917 г., когато компания от Мичиган има нужда да транспортира стоки на територията на собствените си фабрики. Именно тази нужда довежда до изобретяването на машина, която е бащата на всички мотокари, които съществуват днес. Тя представлява повдигаща платформа с ръчна работа по товарене и разтоварване. (продажба на мотокари и наем на мотокари)

През 1920 г. Компанията , заета по това време с производството на брави, прави няколко ключови промени в цялостния дизайн на машината. Като добавя вилици и мачта, повдигащи се извън собствената си височина, именно това може да се счита за първия истински стакер.

С появата на първите складови машини се появява необходимостта от определени стандарти за обработка на стоки. Размерът на палетите, общ за всички производители, е определен през 1930 година. Това позволява по-ефективно подреждане на товари и улеснява използването на новата машина.

Първата и Втората световни войни дават значителен тласък за подобряване на дизайна на мотокарите. Първият електрически повдигащ механизъм е разработен от компанията Baker Rauch & Land и служи като повдигащ кран за товарене на артилерийски снаряди.

Няколко разработчици наведнъж, независими един от друг, се захващат със създаването на оборудване за преместване на стоки, като правилно се ориентират за преминаване от ръчен към механизиран труд. Тъй като след войната ръчният труд е бил в недостиг.

Постепенно, след войната, делът на ръчния труд започва да намалява и много индустрии от голямо значение започват да използват машини.

През 1950 г. се появява нужда от по-ефективни методи за съхранение и рационално използване на пространството. Складирането на стоки започва да расте нагоре и се формира необходимостта от по-повдигащи и маневрени машини. Появява се техника, способна да повдига товари на голяма височина и да се движи в тесни проходи.

След САЩ, през 1958 г. японската компания Nippon създава първия електрически стакер в Япония. С увеличаването на височината на повдигане, безопасността на използваната техника става изключително важна.

Товарът, който се подава на височина от няколко метра, може сериозно да нарани оператора. Така че в края на 1950 г. производителите на стакери започват да предлагат различни решения и варианти на решетката за ограждане на товара. И измислят защитна кабина за оператора. Тези елементи в крайна сметка стават стандарт. И въпреки че броят на произшествията е намалял, въпросът за безопасността остава винаги отворен. До 60-те години няколко производители се занимават с разработването и създаването на стакери и рийчтракове наведнъж.

Дизайнерите на шведската компания Атлет, разширяват линията на складовите машини и благодарение на тях се появява стакер със стоящ оператор.(продажба мотокари и наем мотокари)

През седемдесетте години настъпват големи промени в трансмисията и двигателя. По това време активно се използват всички видове задвижване: газ, бензин и електричество. През 1974 г. се създава първия си електрически товарач.

Следващият етап от еволюцията на складовото оборудване е фокусът върху ергономията. Условията на работа на оператора силно повлияха на неговата производителност и това насърчи дизайнерите да търсят нови решения и нестандартни подходи. В опит да се увеличи максимално видимостта на работната зона, бяха разработени десетки варианти на мачти и устройството на кабината беше променено.

Дори медицински работници участваха в създаването на мотокари и повдигачи. В периода между 1988 и 1994 г.шведската компания Атлет организира изследователски проект. В рамките на който се изучава ергономията на складовото оборудване съвместно с лекари. Резултатът от свършената работа беше рийчтрак с мини волан и свободно плаващ  подлакътник.

Уникален Рийчтрак  Атлет

Поради големия брой изпълнявани функции, до края на 90-те години стакерите се превръщат в общ складов механизъм и са приложими във всеки клон на човешката дейност.

Еволюцията продължи, както се вижда от появата на електрически мотокари, осигуряващи намалени експлоатационни разходи, с екологични качествени характеристики, отколкото машини с ДВГ. Електромоторите с променлив ток се разпространяват.

В момента дизайнерите не измислят нови части, а се занимават с усъвършенстване и модификация на вече измислени възли и агрегати. За да направят това, различните производители на складово оборудване работят върху създаването на дизайн и конструкции, въвеждайки опции за мотори и трансмисии и се борят за повишаване на ефективността и екологичността на моделите.

Според еволюцията и прогресивната тенденция на обществото и европейските стандарти за качество. Оборудването за товарене и разтоварване в складовете трябва да отговаря на сертификатите за качество и безопасност, което ще му позволи да поеме голям обем работа и да гарантира безопасността на оператора. .(продажба мотокари и наем мотокари)