MAXIMAL създаде високотехнологичен дизайн на четири опорни електрокари за международният пазар. Електрическият товарач има опростен дизайн и интересна цветова схема, разработена въз основа на най-съвременните компоненти за електрически контрол, с по-малко вибрации, нисък шум и по-малко замърсяване, за да се защити околната среда.

Електрокарите на Maximal имат широко практическо приложение в дейностите на различни пристанища и железопътни гари на САЩ. Важна особеност на този тип машини е, че няма да вдишвате изгорели газове по време на работа, което е много важно за работа в затворен склад и други помещения. Доста често електрокари могат да бъдат намерени в големи супермаркети, чиито дейности са пряко свързани с приемането и превозване на различни стоки и товари.