Работата на всеки склад, всяка логистична компания или център е днес е невъзможна, без използването на висококачествено, маневрено, трайно и надеждно складово оборудване. И ако по-рано гамата от оборудване за тази цел беше ограничена до малък набор от модели мотокари, камиони и т.н., днес вътрешният пазар е буквално пренаситен с оферти, които улесняват избора на необходимото оборудване в зависимост от конкретните условия и спецификата на работата му.